แก้จมูก เสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง (Rib Cartilage Rhinoplasty)

การทำจมูกโอเพ่นด้วยกระดูกซี่โครง (Rib Cartilage Rhinoplasty) เป็นรูปแบบการศัลยกรรมเสริมจมูกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย เนื่องด้วยโครงสร้างจมูกของคนไทยที่เล็ก สั้น และเตี้ย แต่รูปทรงจมูกที่ชาวไทยชื่นชอบคือทรงจมูกที่ยาวและพุ่งสวย การเสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครงจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ซึ่งจะทำให้จมูกพุ่งได้มากกว่าเทคนิคอื่นๆ และปลอดภัยกว่า ช่วยให้จมูกโด่งสวยเป็นธรรมชาติ เสี่ยงน้อยต่อการทะลุหรือเบี้ยว สามารถทำได้ทั้งเคสเสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครงที่เสริมใหม่ หรือเคสที่ต้องการแก้จมูกกระดูกซี่โครงจากที่เคยทำมาครั้งก่อน โดยการทำจมูกด้วยกระดูกซี่โครงถือว่าเป็นการทำจมูกแบบโอเพ่น (Open Rhinoplasty , Open Nose Reconstruction)

เสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง , แก้จมูกกระดูกซี่โครง

การทำจมูกแบบโอเพ่น (Open Rhinoplasty) คืออะไร?

ก่อนทำความรู้จักกับการทำจมูกแบบโอเพ่นซี่โครง (Rib Cartilage Rhinoplasty) ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำจมูกแบบโอเพ่นคืออะไร? การทำจมูกแบบโอเพ่น เป็นการเสริมจมูกหรือแก้ไขจมูก โดยเน้นการปรับแต่งโครงสร้างจมูกเป็นหลัก เช่น การเย็บตกแต่งกระดูกอ่อน, การยืดผนังแกนกลาง, การแก้ไขผนังจมูกคด, กระดูกอ่อนแกนกลางคด หรือการแก้ไขปลายจมูกที่ผิดรูป ใหญ่ มีฮัมพ์ เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาจมูกได้แทบทุกรูปแบบ โดยการทำจมูกเทคนิคนี้แพทย์จะเปิดแผลบริเวณด้านหน้าตรงผนังกั้นจมูก เพื่อให้เห็นโครงสร้างให้ชัดเจนเพียงพอต่อการปรับแต่งด้านใน โดยกระดูกอ่อนของร่างกายที่นิยมนำมามาตกแต่งและปรับแก้ไขโครงสร้างจมูก นิยมใช้วัสดุหลักๆ 2 ประเภท คือ

 • กระดูกอ่อนหลังหู (Ear Cartilage)
 • กระดูกซี่โครง (Rib Cartilage)

ซึ่งในที่นี้จะอธิบายถึงการใช้กระดูกซี่โครงเป็นหลัก

 

อ่านเพิ่มเติมการทำจมูกโอเพ่นทุกแบบ : แก้จมูก เสริมจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่น ปลายไร้ซิลิโคน

คลิกสอบถามโปรโมชั่น หรือปรึกษาฟรี

การเสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง คืออะไร?

กระดูกซี่โครง, ปลายไร้ซิลิโคน, เสริมจมูก

การเสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง หรือการแก้จมูกด้วยกระดูกซี่โครง เป็นเทคนิคการปรับแก้ทรงจมูกด้วยกระดูกซี่โครง โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณฐานใต้ราวนมเพื่อเลาะเอากระดูกซี่โครงชิ้นที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากกระดูกซี่โครงแต่ละชิ้นมีความแข็งแรงต่างกัน หากเลือกกระดูกซี่โครงที่ไม่เหมาะสม เช่น มีแคลเซียมไม่มากพอ หรือมากจนแข็งเกินไป อาจทำให้กระดูกซี่โครงงอตัว ทำให้ทรงจมูกไม่เป็นธรรมชาติ หรือแย่ที่สุดคือโครงสร้างจมูกล้ม เป็นต้น นอกจากนี้ แพทย์จะต้องเหลาปรับขนาดของกระดูกซี่โครงให้เหมาะกับโครงสร้างจมูกเดิม เพื่อให้ทรงจมูกออกมาสวยเนียน ดูเป็นธรรมชาติ

แผลซี่โครง, ปลายไร้ซิลิโคน, ทำจมูก

นอกจากนั้น ซี่โครงที่นิยมนำมาใช้ในการเสริมจมูกยังสามารถแบ่งออกได้อีก 3 ชนิด คือ กระดูกซี่โครงของตัวคนไข้เอง กระดูกซี่โครงบริจาค และกระดูกซี่โครงสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ โดยแผลซี่โครงที่ถูกผ่าออกมาจะมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร

อ่านเพิ่มเติม : หมอกัน รัฐรุจน์ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้จมูกและเสริมจมูก Open กระดูกซี่โครงอันดับต้นๆ ของไทย

การทำจมูกด้วยกระดูกซี่โครง เหมาะกับใคร?

การทำจมูกโอเพ่นด้วยกระดูกซี่โครง เป็นเทคนิคการทำจมูกที่ได้รับการยอมรับในแพทย์ความงามทั่วโลกว่าเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง ช่วยแก้ปัญหาจมูกได้อย่างหลากหลาย โดยผู้ที่เหมาะสำหรับการทำจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นซี่โครงมีดังนี้

คนที่มีโครงสร้างจมูกเล็ก จมูกเตี้ย จมูกแบน

แก้จมูกกระดูกซี่โครง , เสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง

จมูกลักษณะนี้เป็นจมูกแบบชาวเอเชียโดยทั่วไป เช่น ชาวไทย ชาวญี่ปุ่น หรือเกาหลี เทคนิคนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากปรับแต่งทรงจมูกเดิมให้ดูเรียวยาวและโด่งมากยิ่งขึ้น ช่วงปลายดูพุ่งสวย ถ้าหากเสริมด้วยการใช้ซิลิโคนตัวเดียวก็จะทำให้เกิดปัญหาจมูกทะลุ ซิลิโคนลอย จมูกรัดแกนตามมา

คนที่มีเนื้อจมูกน้อยทั้งช่วงสันและช่วงปลายจมูก เนื้อจมูกบาง

ดาวมยุรี เสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง

เสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง , แก้จมูกกระดูกซี่โครง

จมูกลักษณะนี้ต้องแก้ไขด้วยการทำจมูกแบบโอเพ่นซี่โครงเท่านั้น ไม่เหมาะกับการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเพราะเสี่ยงทำให้จมูกบางใส จมูกรัดแกน จมูกเบี้ยว ปลายจมูกทะลุตามมาได้

คนที่โครงสร้างจมูกพัง จมูกมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะ

จมูกพัง , แก้ด้วยโอเพ่นซี่โครง

เช่น จมูกเบี้ยว จมูกคด กระดูกอ่อนจมูกเสียหาย กระดูกแกนกลางล้ม เพื่อปรับแต่งแก้ไขโครงสร้างภายในจมูกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และเติมทรงจมูกด้วยกระดูกซี่โครงให้สวยงามขึ้น แข็งแรงขึ้น

คนที่เคยเสริมจมูกหรือแก้จมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ทรงจมูกที่ถูกใจ

Open Reconstruction , rib cartilage , แก้จมูก

การศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน บ่อยครั้งที่คนไข้เสริมจมูกแล้วไม่ได้ทรงตามที่ต้องการจนอยากแก้ไขใหม่ ตรงนี้แพทย์อาจพิจารณาเทคนิคการผ่าตัดแบบโอเพ่นร่วมกับการใช้กระดูกซี่โครง โดยเฉพาะเคสที่เคยทำจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นกระดูกหลังหู หรือกระดูกซี่โครงมาก่อนแล้ว ซึ่งต้องอาศัยการรื้อและปรับแต่งโครงสร้างภายในใหม่

คนที่มีปัญหาจมูกทะลุ จมูกบุ๋ม หลังการผ่าตัดเสริมจมูก

รีวิวแก้จมูก , รีวิวเสริมจมูกโอเพ่น

หากกำลังสงสัยว่าจมูกที่เสริมมาเสี่ยงทะลุหรือไม่ สามารถสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นว่าปลายจมูกเริ่มบาง มีความใส ซึ่งเสี่ยงต่อการจมูกทะลุได้ หากเจอปัญหาเหล่านี้ แนะนำให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

คนที่จมูกมีฮัมพ์ที่สูงมาก

คนที่จมูกมีฮัมพ์ที่สูงมากๆ แพทย์จะทำการตะไบฮัมพ์ออกให้เรียบเนียน การผ่าตัดนี้มักใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของฮัมพ์ จากนั้นจึงปรับแต่งโครงสร้างและแก้ไขจมูกด้วยกระดูกซี่โครง

คนที่มี จมูกเบี้ยว ซิลิโคนเอียง แกนกลางคด

เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัดเสริมจมูกจากแพทย์ที่ไม่ชำนาญ หรือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ส่งผลให้จมูกมีลักษณะเบี้ยว เอียง หรือคด

คนที่เคยฉีดฟิลเลอร์หรือสารเหลวที่จมูก

คนที่เคยฉีดฟิลเลอร์หรือสารเหลวที่จมูก จนก่อให้เกิดการอักเสบ มีอาการแดงทั้งจมูก และซิลิโคนเหลวไปเรื่อยๆ จนจมูกผิดรูป ไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนแต่ก่อน เทคนิคนี้จึงเหมาะกับเคสที่ต้องการเลาะเอาสารเหลวออก และแก้ไขโครงสร้างภายในจมูกให้กลับมาสวยอีกครั้ง

คลิกสอบถามโปรโมชั่น หรือปรึกษาฟรี

4 เหตุผลที่ต้องทำจมูกโอเพ่นด้วยกระดูกซี่โครง ที่ YKJ Medical Clinic

ที่ YKJ Medical Clinic คุณหมอกัน แพทย์ผู้ชำนาญด้านการทำจมูกเทคนิคโอเพ่น เชื่อว่าแพทย์ไทยเข้าใจโครงสร้างจมูกและปัญหาจมูกของคนไทยได้ดีที่สุด จึงริเริ่มนำเทคนิคเสริมจมูกกระดูกซี่โครงมาใช้กับเคสเสริมจมูกของคนไทยเป็นรายแรกๆ ของประเทศ โดยศึกษาเคสเสริมจมูกกระดูกซี่โครงกว่าร้อยเคสจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประสบการณ์การรักษาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ในปัจจุบัน YKJ Medical Clinic กลายเป็นคลินิกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้านการเสริมจมูกกระดูกซี่โครง ที่ได้รับการไว้วางใจจากทั้งดารา นักแสดง นางงาม นางแบบ นักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศและผู้เข้ารับบริการรวมกว่า 10,000 เคส

1. ประสบการณ์เสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครงที่ยาวนานกว่า 10 ปี

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของแพทย์ ทำให้เทคนิคการเสริมจมูก แก้จมูกด้วยกระดูกซี่โครงที่ YKJ Medical Clinic ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ช่วยแก้ปัญหาทรงจมูกได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งเคสที่มีโครงสร้างจมูกเล็ก จมูกเตี้ย จมูกแบน เนื้อจมูกน้อย ตลอดไปจนถึงเคสที่โครงสร้างจมูกพังเพราะการเสริมจมูกที่ไม่ได้มาตรฐาน เรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญด้านการทำด้วยจมูกกระดูกซี่โครงที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ช่วยปรับทรงจมูกให้เรียวยาว โด่งสวยพร้อมปรับช่วงปลายให้เชิดสูงขึ้นได้อย่างที่ใจต้องการ

2. เทคนิคการเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครงระดับอาจารย์แพทย์

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีในวงการศัลยกรรมความงามทำให้ฝีมือการเสริมจมูกของหมอกัน แพทย์ประจำ YKJ Medical Clinic ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในวงการศัลยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หมอกันเป็นแพทย์คนแรกๆ ของเมืองไทยที่ถูกรับเชิญให้เป็นอาจารย์แพทย์เพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคนิคเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครงให้กับแพทย์ด้านความงามทั่วประเทศไทย 

ทั้งในงานประชุมนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย ‘AMAS 2019’ (ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine) รวมถึงงาน LIVE SURGERY Nose Augmentation Using Silicone, PCL Mesh and ADM ที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รวมถึงได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 13 ศัลยแพทย์ชาวไทยเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติใหญ่แห่งปี World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine , Anti-Aging and Alternative Medicine 2023 (WCAM 2023) โดยหัวข้อที่คุณหมอกันรับเกียรติให้เป็นวิทยากรในครั้งนี้ได้แก่หัวข้อ “How to correct nasal septal deviation in open rhinoplasty” และยังได้มีโอกาสบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการศัลยกรรมเสริมร่องแก้มด้วยซิลิโคน (Paranasal augmentation) ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 

สำหรับใครที่กำลังมองหาคลินิกทำจมูกเทคนิคโอเพ่นซี่โครง จึงมั่นใจได้เลยว่าเทคนิคเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง เทคนิคเกาหลี ของ YKJ Medical Clinic นั้นได้มาตรฐานในระดับสากล

3. ยืน 1 ด้านการเสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง

YKJ Medical Clinic ได้รับรางวัลการันตีในระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลคลินิกยืน 1 ศัลยกรรมจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่น “Best of Open Reconstruction Rhinoplasty Specialist” จากงานประกาศรางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Awards 2 ปีซ้อน  และรางวัล “The Most Trusted Open Technique Rhinoplasty Specialist 2023” คลินิกยืน 1 เรื่องศัลยกรรมจมูกโอเพ่นในประเทศไทย จาก HELLO! MAGAZINE

4. เสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง เทคนิคเกาหลี ผสานศาสตร์ความงามอย่างถูกหลัก

เสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง เทคนิคเกาหลี ที่ YKJ Medical Clinic โดดเด่นมากกว่าด้วยเทคนิคการรักษาอันเป็นเอกลักษณ์ เพราะไม่ใช่แค่เพียงการสร้างจมูกที่สวยงามหรือแก้ปัญหาคนไข้ได้อย่างถูกจุด แต่จะต้องเป็นการเสริมจมูกที่รับเข้าอัตราส่วนของใบหน้า (Golden Ratio) เพื่อสร้างจมูกที่สวยและคงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลเอาไว้ได้อย่างชัดเจน

ในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นทรงจมูกที่ถูกต้องตามหลักความงามของลักษณะทั้ง 5 บนใบหน้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปากและคาง ที่มีการเก็บข้อมูลและสถิติตลอดการรักษาเรื่อยมากกว่า 20 ปี ทำให้ YKJ Medical Clinic โดดเด่นเรื่องทรงจมูกที่ถูกหลักหลากหลายทรง ไม่ว่าจะเป็นทรงมหานิยม ทรงมหาเสน่ห์ ทรงมหาเศรษฐี ทรงมหาอำนาจ และทรงอายุน้อยร้อยล้าน พร้อมรีวิวเคสเสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง เทคนิคเกาหลี จากผู้เข้ารับบริการตัวจริงที่แน่นที่สุด 

อ่านเพิ่มเติม : 6 ทรงจมูกเสริมโหงวเฮ้งยอดนิยม ใครกำลังจะเสริมจมูกต้องอ่าน

ขั้นตอนการเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูก

 1. แพทย์ผู้ชำนาญประเมินโครงสร้างจมูกโดยละเอียด ทั้งลักษณะความยาว ความสูงและความกว้างของจมูก รวมไปจนถึงปัญหาของจมูกที่ต้องได้รับการแก้ไขในแต่ละเคส เช่น จมูกเบี้ยว จมูกคด แกนกลางกระดูกเบี้ยว หรือในบางเคสที่เคยเสริมจมูกมาก่อนและมีปัญหา เช่น ปลายจมูกทะลุ เนื้อปลายจมูกบาง เพื่อวางแผนการแก้จมูกอย่างเหมาะสม
 2. ก่อนเริ่มขั้นตอนการผ่าตัดจะมีขั้นตอนการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ โดยมีการดูแลผู้เข้ารับบริการตลอดขั้นตอนการรักษาไปจนการผ่าตัดเสร็จสิ้นแบบ 1:1
 3. แพทย์ทำการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณฐานใต้ราวนม ประมาณ 2 cm. เพื่อนำกระดูกซี่โครงส่วนที่ดีที่สุดออกมา จากนั้นจึงทำการเย็บปิดแผลบริเวณผ่าตัดที่ซี่โครง ด้วยเทคนิคที่เป็นการเย็บตลอดทุกชั้นผิวหนังทำให้แผลแข็งแรงและสมานตัวได้ไวมากขึ้น

คลิกสอบถามโปรโมชั่น หรือปรึกษาฟรี

 

 1. เหลาตกแต่งกระดูกซี่โครงที่ผ่าตัดออกมา ให้มีขนาดที่พอดีกับโครงกระดูกจมูกเดิมของผู้เข้ารับบริการ โดยสามารถใช้กระดูกซี่โครงเพื่อปรับเสริมจมูกได้ทั้งช่วงสันจมูกและช่วงปลายจมูกตามที่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า
 2. แพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่น (Open Reconstruction) เพื่อเปิดให้เห็นโครงสร้างภายในจมูกทั้งหมด จากนั้นจึงใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อปรับแก้โครงสร้างจมูกอย่างเหมาะสม เช่น การตอกฐานเพื่อลดความกว้างของจมูก การตะไบฮัมพ์ในเคสที่มีฮัมพ์สูง ร่วมกับการเลาะเอาพังผืดหรือสารเหลวอื่นๆ ออกเพื่อทำความสะอาดโครงสร้างจมูกจากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการปรับแต่งโครงสร้างจมูกขึ้นมาใหม่ด้วยกระดูกซี่โครงของผู้เข้ารับบริการเอง โดยอาจเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง 100% หรืออาจใช้เทคนิคการรองปลายด้วยกระดูกซี่โครงและใช้ซิลิโคนเฉพาะช่วงสันจมูกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละเคส
 3. หลังจากปรับแต่งโครงสร้างจมูกใหม่เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการเย็บปิดแผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง อาจใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมง (ขึ้นกับความยาก-ง่ายในแต่ละเคส) โดยแพทย์จะมีกำหนดนัดเพื่อติดตามผลและตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน และใช้เวลาพักฟื้นนานประมาณ 3-4 สัปดาห์

ข้อดีของการเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง

 • การเสริมจมูกด้วยกระดูกซี่โครงช่วยเสริมให้จมูกพุ่งสวยและเรียวยาวมากขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาเนื้อจมูกบางใส ซิลิโคนลอย ปลายจมูกทะลุ ตามมาในภายหลัง
 • การเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครงสามารถแก้ปัญหาจมูกได้ละเอียดกว่าและช่วยทำให้โครงสร้างจมูกใหม่แข็งแรงมากขึ้น
 • การเสริมจมูกกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครง สามารถแก้ปัญหาจมูกได้อย่างครอบคลุมทั้งเคสที่มีปัญหาจมูกให้ต้องแก้ไขเยอะรวมไปจนถึงเคสที่ผ่านการแก้จมูกมาแล้วหลายครั้งหรือเคสที่จมูกผิดรูปหลังประสบอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาอื่นๆ แทบทุกรูปแบบ

การทำจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นกระดูกซี่โครง ถือเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญสูง  หากแพทย์ขาดความชำนาญ อาจส่งผลกระทบตามมามากมาย  ร้ายแรงที่สุดคือ โครงสร้างจมูกล้ม จมูกผิดรูป  ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นซี่โครง  จึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด  โดยเฉพาะประสบการณ์ของแพทย์  ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ

ทำไมต้องเสริมจมูกโอเพ่นกระดูกซี่โครง แก้จมูกกระดูกซี่โครงที่ YKJ Medical Clinic? เพราะเราคือคลินิกศัลยกรรมยืน 1 ด้านการเสริมจมูก แก้จมูกด้วยกระดูกซี่โครง ด้วยเทคนิคการรักษาระดับอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นคลินิกเสริมจมูกอันดับต้นๆ ที่เหล่าดารา นางแบบ นางงามและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้ความเชื่อใจมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี

คลิกสอบถามโปรโมชั่น หรือปรึกษาฟรี


คลินิกที่คนดัง ดารา นางงาม ไว้วางใจแก้จมูก ทำจมูกเทคนิคโอเพ่น

คุณดาว มยุรี – นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง แก้จมูกเทคนิคโอเพ่นซี่โครง ที่ YKJ Medical Clinic

คุณพริ้ง ชุติญา เจียรกุล – ดารานักแสดง

แม่นํ้าหนึ่ง เจ้าแม่วงการใบ้หวย –  แก้จมูกครั้งที่ 7 + เสริมซิลิโคนร่องแก้ม เพื่อให้ร่องแก้มตื้นขึ้น ทำให้หน้าดูเด็กลง

คุณกีวี ณัฐวรัญชลี จิวจินดา – นักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ป Beachy

เจนนี่ อรณิชา อัครเศวยา  – นางแบบจากรายการชื่อดัง

คุณเจสซี่ วาร์ด – นางแบบ เน็ตไอดอล ชื่อดัง

คุณเหน่ง กุลธิดา เย็นประเสริฐ – Miss Thailand Universe ปี 2000

คุณแพม ปาเมลา ปาสิเนตตี – พิธีกรช่องดัง / Miss Grand Thailand ปี 2017 

คุณเชอรี่ เมลิสา – Miss Thailand World ปี 2006

คุณมีมี่ กัลยรัตน์ ขัติยะ – ดารา นางเอกชื่อดัง

คุณเบล สวรรยา เลียงประสิทธิ์ – ดารา นางเอกชื่อดัง

คุณทีน่า ธนาวรรณ วิกก์ – รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรองอันดับ 3 The Miss Globe 2022

คุณมารีม่า สุภัทรา – รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 และ Miss Tourism International 2022

Dj กาโต่ย – ดีเจและเน็ตไอดอลชื่อดัง ผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน

คุณส้มโอ วัชราภรณ์ โพธิกสิกร – Miss Grand ลพบุรี 2017

คุณเด็บบี้ บาซู – นักแสดง นักร้องชื่อดัง วงบาซู (Bazoo)

คลิกสอบถามโปรโมชั่น หรือปรึกษาฟรี

home หน้าแรก promotion โปรโมชั่น tel ปรึกษาฟรี line ปรึกษาฟรี

ลงทะเบียนรับส่วนลดทำจมูก

รับส่วนลดทำจมูกโอเพ่น สูงสุด 50,000 บาท

โดยพนักงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

(รับจำกัดเพียง 5 เคส/เดือน)

Inquiry Form

After receiving the information, we will contact you back within 2 business days. Alternatively, you can contact us urgently via Whatsapp by “Click Here”